Back

Technische Universiteit Delft

Discover Project helpt de Technische Universiteit in Delft bij de ontwikkeling, begeleiding en implementatie van een eventstrategie.

Doel van de opdracht:
Resultaatgericht organiseren door de evenementen en congressen binnen TU Delft te stroomlijnen en beter te laten aansluiten op de strategische prioriteiten en communicatiedoelstellingen van TU Delft. Daarnaast een uniforme aanpak en organisatie van de evenementen ontwikkelen voor meer synergie en een betere merkpositionering. 

De huidige situatie:
TU Delft organiseert veel verschillende interne en externe evenementen en congressen. Echter is het niet altijd helder welke rol en waarde deze voor de organisatie vertegenwoordigen. Verder is er te weinig overzicht welke evenementen er binnen de organisatie worden georganiseerd door verschillende afdelingen om te bepalen waar het eigenaarschap ligt en hoe deze events worden georganiseerd. 

De nieuwe situatie:

  • Procesverbetering met een uniforme werkwijze voor de organisatie van evenementen binnen TU Delft. Dit zal minimaal 20% aan efficiency opleveren door slimmer en effectiever samen te werken.
  • Event strategisch framework, waarin de evenementen aansluiting vinden bij de strategische prioriteiten van TU Delft met duidelijke doelen, doelstellingen en slimme KPIs om de impact van de events te kunnen meten en monitoren.
  • Integratie van evenementen in de communicatieplannen van TU Delft, waardoor meer zichtbaarheid van geplande evenementen en minder ad-hoc aanvragen.
  • Verbeterde samenwerkingsvoorwaarden en schaalvoordelen met vaste leveranciers welke leiden tot betere kostenbeheersing en -besparing.
  • Meer eigenaarschap, regie en zichtbaarheid vanuit het TU Delft Events team. Dit leidt o.a. tot een hogere productiviteit, verbeterde samenwerking met collega’s, hogere kwaliteit en een sterkere merkconsistentie.
  • Duidelijk aanvraagproces voor interne opdrachtgevers wanneer ze wel of geen ondersteuning kunnen verwachten van TU Delft Events.
  • Een evenementenkalender met geplande evenementen in lijn met het communicatieplan.

Wil je ook een strategisch resultaat-gedreven evenementenbeleid ontwikkelen en leren hoe je dit kunt doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.